Vodovod in nasveti za pravilno izvedbo

Vodovod v našem domu pa tudi v vseh drugih objektih predstavlja sila pomemben sistem, zato se je izvedbe potrebno lotiti na dovolj preudaren način. Pri tem so nam lahko seveda v veliko pomoč strokovnjaki. Sicer pa poznamo tri osnovne izvedbe za vodovod oziroma vodovodne inštalacije. To so tradicionalna zaporedna inštalacija, inštalacija s podometnimi razdelivci in inštalacija z razdelivci v omarici. Dodatno izvedbo lahko predstavlja še cirkulacija.

 

Značilnosti tradicionalne inštalacije

Ena od možnosti za vodovod oziroma njegovo izvedo je tradicionalna zaporedna inštalacija. Včasih je takšna izvedba veljala za daleč najpogostejšo. Imela pa je kar precej slabosti, posledično sodobna gradnja raje priporoča druge izvedbe za vodovod, ki so seveda dosti bolj primerne. Porabniki so v tem primeru vezani v seriji eden za drugim. Slednje pa ima tako prednosti kot slabosti.

Večje prednosti za takšno izvedbo vodovoda so, da gre za cenovno ugoden oziroma dostopen način, da je 80 % večji pretok pri ekvivalentni vezavi s fitingi press in da je navadno edini način inštalacije, ki je primeren za adaptacije. Med slabosti pa se denimo prišteva to, da so fitingi položeni v tleh ali pa v steni. Slednje lahko predstavlja precej velike težave pri samem lociranju napake ob izlivu vode. V tem primeru vodovod prav tako povzroča visoko šumnost, neuravnotežen pretok do uporabnikov.

Vodovod in nasveti za pravilno izvedbo

 

Inštalacije s pomočjo podometnih razdelivcem

Ena od možnosti za vodovod je tudi inštalacija s podometnimi razdelivci. Daleč največja prednost takšne inštalacije je zagotovo odsotnost fitingov v tlaku, uravnotežen pretok do samih uporabnikov, nižja šumnost. Izliv v tla ni mogoč, cena je enaka kot pri klasični inštalaciji.

Slabost omenjenega sistema za vodovod pa je ta, da je v primeru ugotovljene napake potrebno zapreti toplo ali pa hladno vejo inštalacije. Takšna inštalacija je tudi zelo redko primerna za adaptacije oziroma obnove, ker moramo namreč cevi speljati pod podom.

 

Inštalacija s cevnimi razdelilci v omarici

Med vsemi omenjeni inštalacijami za vodovod je inštalacija s cevnimi najbolj popolna. Razdelivec je v tem primeru zaprt v posebni omarici ter zagotavlja povsem prost dostop do vsake posamične veje. Cenovno pa se enači s klasično vezavo.