Aktualno

Obvestilo zakonitim zastopnikom in preživninskim zavezancem

Izplačilo preživninskega sklada v aprilu

13.04. 2017 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.748 otrokom v skupni višini 305.277,16 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,45 EUR na otroka.

Izterjava preživninskih zahtevkov v tujini od 1.4.2017 dalje

31.03. 2017 Preživninski sklad Izterjava preživnine iz tujine

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije  je na podlagi  8. odstavka 3. člena Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega,...

Izplačilo jamstvenega sklada v marcu

31.03. 2017 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 60 delavcem v skupni višini 158.439,40€.

Vlada RS podelila pooblastilo za opravljanje funkcije direktorja javnega sklada

31.03. 2017 Jamstveni sklad Preživninski sklad Invalidski sklad

Vlada RS je na včerajšnji seji pooblastila Ireno Kuntarič Hribar, da kot predsednica nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada...

NATISKAJ STRAN