Aktualno

Izplačilo preživninskega sklada v avgustu

14.08. 2017 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.689 otrokom v skupni višini 308.001,32 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 83,49 EUR na otroka.

Izplačilo jamstvenega sklada v avgustu

31.07. 2017 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 117 delavcem v skupni višini 284.793,89€.

Največ, 53 delavcev je bilo izplačanih iz...

Izplačilo preživninskega sklada v juliju

14.07. 2017 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.697 otrokom v skupni višini 307.250,93 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 83,11 EUR na otroka.

Vlada je na včerajšnji seji izdala odločbo, s katero se Irena Kuntarič Hribar imenuje na mesto direktorice Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada...

Izplačilo jamstvenega sklada v juliju

30.06. 2017 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 9 delavcem v skupni višini 23.786,23€.

NATISKAJ STRAN