Aktualno

Izplačilo preživninskega sklada v juliju

14.07. 2017 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.697 otrokom v skupni višini 307.250,93 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 83,11 EUR na otroka.

Vlada je na včerajšnji seji izdala odločbo, s katero se Irena Kuntarič Hribar imenuje na mesto direktorice Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada...

Izplačilo jamstvenega sklada v juliju

30.06. 2017 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 9 delavcem v skupni višini 23.786,23€.

Izplačilo preživninskega sklada v juniju

15.06. 2017 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.845 otrokom v skupni višini 330.941,29 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 86,07 EUR na otroka.

Izveden je bil tudi...

Vlada imenovala člane nadzornega sveta Sklada

14.06. 2017 Jamstveni sklad Preživninski sklad Invalidski sklad

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji za dobo štirih let imenovala člane nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada...

NATISKAJ STRAN