Aktualno

Izplačilo preživninskega sklada v juniju

15.06. 2017 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.845 otrokom v skupni višini 330.941,29 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 86,07 EUR na otroka.

Izveden je bil tudi...

Vlada imenovala člane nadzornega sveta Sklada

14.06. 2017 Jamstveni sklad Preživninski sklad Invalidski sklad

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji za dobo štirih let imenovala člane nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada...

Izplačilo jamstvenega sklada v maju

31.05. 2017 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 45 delavcem v skupni višini 107.533,53€.

Dne 25. 5. 2017 je Sklad na državnem portalu e-uprava z javnim naznanilom opravil vročitve odločb o obveznosti plačila za dolžnike, ki jim ni bilo mogoče odločbe vročiti osebno....

Izplačilo preživninskega sklada v maju

15.05. 2017 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.800 otrokom v skupni višini 314.280,87 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 82,71 EUR na otroka.

NATISKAJ STRAN