Aktualno

Izplačilo preživninskega sklada v maju

15.05. 2017 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.800 otrokom v skupni višini 314.280,87 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 82,71 EUR na otroka.

Obvestilo zakonitim zastopnikom in preživninskim zavezancem

Izplačilo preživninskega sklada v aprilu

13.04. 2017 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.748 otrokom v skupni višini 305.277,16 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,45 EUR na otroka.

Izterjava preživninskih zahtevkov v tujini od 1.4.2017 dalje

31.03. 2017 Preživninski sklad Izterjava preživnine iz tujine

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije  je na podlagi  8. odstavka 3. člena Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega,...

Izplačilo jamstvenega sklada v marcu

31.03. 2017 Jamstveni sklad

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 60 delavcem v skupni višini 158.439,40€.

NATISKAJ STRAN