Aktualno

Danes je jamstveni sklad izplačal nadomestilo iz naslova pravic insolventnosti delodajalca 454 delavcem v skupni višini 1.122.767,49 €.

Največ, 218 delavcev, je bilo izplačanih...

Obvestilo zakonitim zastopnikom in preživninskim zavezancem

Izplačilo preživninskega sklada v februarju

15.02. 2017 Preživninski sklad

Danes je Sklad izplačal nadomestilo preživnine 3.745 otrokom v skupni višini 306.019,43 EUR. Povprečno nadomestilo preživnine znaša 81,71 EUR na otroka.

S 1. januarjem 2017 se je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pripojil Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS, ki od takrat dalje nastopata pod...

Nova minimalna plača

30.01. 2017 Invalidski sklad Jamstveni sklad

Objavljena je nova minimalna plača

NATISKAJ STRAN